Klyngen Børnegården i Sundby

Børnegården i Sundby er oprettet i 1938 af midler fra Søstrene M. og E. Gads Legat. 

Den 1 juni 2011, blev der indført klyngestruktur i Københavns Kommune og vi har besluttet  at være en af de første selvejende klynger i kommunen.

Klyngen Børnegården i Sundby har en fælles Institutionsbestyrelse (Klyngebestyresen) og 3 forældreråd, en for hver enhed. 

En selvejende institution er en selvstændig, juridisk enhed, der drives af en bestyrelse. Institutioner drives og reguleres af en driftsoverenskomst indgået mellem bestyrelsen og Købehavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Institutionens formål er endvidere – med respekt for de af Københavns Kommunes fastsatte mål og rammer og med udgangspunkt i det enkelte barn og den enkelte families behov – at skabe rammer for udviklingen af børnenes alsidige kompetencer, og at lære dem at tage ansvar for sig selv og andre i et trygt og omsorgsfuldt miljø med kulturelle og andre stimulerende og udfordrende aktiviteter. (§ 3 i Vedtægten)

Børnegården i Sundby indgår i kommunes tilbudsstruktur og er en integreret del både af kommunens samlede generelle tilbud til børn og den forebyggende og støtte indsats til børn. 

De betyder at vores institutioner er underlagt samme lovgivning og skal, ligesom en kommunal institution, arbejder med pædagogisk læreplan.

Selvejende daginstitutioner er omfattet af kommunens børnepolitik og kommunens fastsatte mål og rammer for dagtilbudenes arbejde.

Vores klynge består af tre enheder henholdsvis: Den Integrerede Institution Abildgården, Den Integrerede Institution Ønske Øen og Den Integrerede Institution Legehjørnet 

I vores klynge er vi ca. 245 børn i alderen 0 - 6 år.

Til dagligt styres klyngen af Klyngeleder Walter Zeballos, Bjarne Kofoed som er pædagogiskleder for Abildgården og Ønske Øen og Rikke Rømer som er pædagogiskleder for Legehjørnet. De får med hjælp fra ca. 60 ansatte klyngens dagligdag til at fungerer.

Klyngen ønsker at bevare mangfoldigheden i enhederne både hvad angår pædagogik, børn, forældre og personale. Vi har fokus på anerkendelse, fællesskaber, inklusion, trivsel, sprog, medbestemmelse.